مراحل قبل از پذیرش

 1. شرایط اولیه پذیرش
 2. مراحل پذیرش
 3. مدارک مورد نیاز
 4. راهنمای تهیه ارائه جلسه دفاع
 5. موارد عدم پذیرش

شرایط اولیه پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

ایده-استارت-آپ  

1- داشتن ایده محوری

ايده محورى، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد

 

2- نوآورى فناورانه

تحقق ايده محورى که مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد

  انواع-نوآوری-در-محصول

 

business-plan.jpg-e1448413936977

 

3- داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى

اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش های علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را نیز توجيه مى كند

 

4- داشتن گروه كارى

حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است.

توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد

  88888888888888888888888888555555555555555555555

 

8888888888888  

5- تاريخ ثبت شركت

شركت‌هايى مى‌توانند در مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 3 سال نگذشته باشد و 51 درصد سهام و اعضا فارغ التحصيل، كارشناس يا عضو هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد باشد

  

 

 

 

 

 

chart1111111111

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

2977555555555555555555   1- رزومه افراد/شرکت 
copy-documents-simple-icon-file-sign-vector-20070377   2-کپی مدارک ثبت شرکت
contract-icon-95555555555555555   3- پیش قراردادها یا اعلام نیاز مشتری
UPLD1477143669 و گواهینامه 55555555555555   4- کپی گواهی نامه ها، تقدیرنامه ها، مجوزها
888855566332522255555555555   5- سایر مدارکی که احتمال می دهید در بررسی طرح موثر باشد 

 

 

راهنمای تهیه ارائه جلسه دفاع در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر است:

2018-10-21-1-2   2018-10-21
519791-101 Warning-5122  

موارد عدم پذیرش عبارتند از:

 • شركت ها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى
 • شركت ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
 • شركت ها و هسته‌هايى كه ايده محورى آنها صرفا راه‌اندازى يك پايگاه اينترنتى است.
 • شركت ها و هسته‌هايى كه درمرحله فروش محصول بوده و مى‌خواهند كار صرفا بازرگانى نمايند.
 • شركت ها و هسته‌هايى كه در مراحل اوليه طراحى مفهومى محصول باشند.
 • شركت ها و هسته‌هايى كه ايده محورى يا محصول نهايى آنها، كلى، مبهم و نامشخص باشد.
 • شركت ها و هسته‌هايى كه قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل دو نفر كارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ايده محورى باشند.