اهداف کلی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

 • تکمیل فرایند تجاری سازی؛
 • ایجاد شرکت های دانش بنیان و ارزش آفرین؛
 • تکمیل چرخه ارتباط صنعت و دانشگاه؛
 • افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش های کاربردی دانشگاه؛
 • افزایش سهم واحدهای فناور دانشگاه در ایجاد ارزش افزوده و فعالیت های اقتصادی؛
 • توسعه و تعمیق ارتباط واحدهای صنعتی و اجرایی با دانشگاه؛
 • تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق فعالیت های دانش محور و فناورانه؛
 • ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه براساس تقاضای محوری؛
 • برنامه ریزی جهت ایجاد مراکز رشد تخصصی متانسب با مزیت های نسبی منطقه؛
 • کمک به افزایش انگیزه دانشجویان؛

 

دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

 • ايجاد زمينه اشتغال مستقیم 620 نفر؛
 • اشتغال غیر مستقیم بیش از 3000 نفر؛
 • توليد 235 محصول فناورانه؛
 • ثبت 55 عنوان اختراع؛
 • عضویت در کارگروه‌های تخصصی استان و دانشگاه؛
 • شرکت در بیش از 13 نمايشگاه و جشنواره ملی و منطقه ای نظير نمايشگاه توليدات داخل، نمايشگاه و جشنواره علم تا عمل، جشنواره شيخ بهايی؛
 • کسب رتبه برتر مراکز رشد استان در ارزیابی استانداری خراسان رضوی در سال 1389 و سال 1393؛
 • کسب رتبه در طی 4 سال متوالی در جشنواره علم تاعمل؛
 • کسب طرح برتر دهمین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی توسط شرکت کهکشان آریایی با طرح نخستین خط تولید بازیافت مواد پلی استایرن؛