بازدید جناب آقای تحفه گر،معاون محترم فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، و هیات محترم همکاران آن اداره با همراهی جناب آقای مهندس موسوی،رییس محترم مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه، از مجموعه انگاریوم( افلاک نما )؛ در این مراسم نشست صمیمی نیز با تعدادی از مدیران واحدهای فناور ترتیب داده شد و زمینه های همکاری و تسهیل برخی فرآیندها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان مهمانان بازدید کوتاهی از مرکز تکنولوژی های پیشرفته نیز داشتند

 

12