IMG11

حضور دکتر خزعلی معاون محترم زنان و خانواده ریاست جمهور در روز 5شنبه مورخ 1401/01/11 به منظور آشنایی با فعالیت های حوزه زنان و خانواده استان و بازدید ایشان از واحد تولیدی صنعتی شرکت فناوی نوین ژرفابین از شرکت های دانش بنیان و فعال مرکز رشد و جلسه با تعدادی از فارغ التحصیلان و بانوان کارآفرین مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید.