بستر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی ایران در قاره آفریقا فراهم شد

thum-dcf4e93173dc9790cc1-ug2-1 112575 به منظور ایجاد بستری مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان حوزه کشاورزی ایران در قاره آفریقا تفاهم‌نامه ای بین ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و شرکت هلدینگ ایران – اوگاندا امضا شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد بستری مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان حوزه کشاورزی ایران در قاره آفریقا  این تفاهم‌نامه بین ستاد توسعه زیست‌فناوری به نمایندگی مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و شرکت هلدینگ ایران - اوگاندا به نمایندگی سید محمد علی موسوی به امضا رسید.
در این تفاهم نامه آمده است که ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی به عنوان نهاد متولی زیست‌‌فناوری در ایران از شرکت‌های حوزه زیست‌فناوری کشاورزی در قاره آفریقا با هدف «بسترسازی برای حضور دائمی شرکت‌های دانش بنیان زیست فناوری ایرانی در حوزه کشاورزی از طریق ایجاد مزارع نمایشی کشاورزی و فضاهای متناسب»، « فراهم کردن بستر شتاب‌دهی صادرات شرکت‌های دانش بنیان  زیست فناوری کشاورزی ایرانی در کشور اوگاندا»، «ترویج زیست‌فناوری کشاورزی در کشور اوگاندا از طریق معرفی روش کشاورزی زیستی»، « فراهم کردن زمینه انتقال دانش فنی و قراردادهای انتقال فناوری بین ایران و اوگاندا در حوزه زیست فناوری کشاورزی» و «انجام مطالعات دقیق در حوزه کشاورزی در  آفریقا و به خصوص در کشور اوگاندا جهت فراهم آوردن امکان گسترش همکاری های ایران و اوگاندا در حوزه کشاورزی مدرن» حمایت می کند.
این تفاهم‌نامه از طریق امضا و مبادله آن به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت و با اعلام قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به نشانی http://biodc.isti.ir مراجعه کنند.